CaixaBank va presentar ahir un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros, un 19% menys respecte a l'exercici 2019, després de fer una provisió extraordinària de 1.252 milions d'euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la covid-19. Aquesta provisió s'ha incrementat 91 milions en el quart trimestre (1.161 milions d'euros a tancament de setembre), i manté la mateixa ponderació que en el tancament del trimestre anterior una vegada actualitzats els escenaris macroeconòmics.

Les borses van rebre ahir amb pujades els comptes del banc. El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va explicar que el nivell de provisions previst per a enguany serà inferior al del 2020, que ha superat els 2.000 milions d'euros, si bé les específiques per la crisi de la covid-19 han estat de 1.252 milions d'euros.

L'evolució del resultat permetrà a l'entitat que presideix Jordi Gual pagar un dividend de 2,68 cèntims per acció amb càrrec a l'exercici del 2020, una vegada que el Banc Central Europeu (BCE) accepta que les entitats, de manera selectiva, puguin realitzar una retribució a l'accionista del 15% del benefici. «Aquest serà el percentatge que aplicarem», va comentar Gual, qui, d'altra banda, va assenyalar que de cara al present exercici haurà de ser el consell d'administració de la nova entitat, ja fusionada, qui proposi a la junta el pagament d'un nou dividend.

«Esperem que la morositat més gran vingui de pimes i autònoms durant aquest any», va avançar Gortázar, durant la presentació de resultats. El banc va destacar que la morositat que s'ha produït durant el 2020, del 3,3% «ha resultat millor de l'esperat, i ens dona confiança de cara al 2021», va assenyalar abans de precisar que el pic de nova morositat es produirà durant aquest exercici i que afectarà els col·lectius professionals relacionats amb els sectors que s'han vist més afectats pels efectes econòmics de la pandèmia.

En tot cas, CaixaBank no espera que la morositat provingui del crèdit a particulars, malgrat les moratòries d'hipoteques i préstecs al consum, que al seu venciment llancen un escàs nivell d'impagament. Amb tot, Gortázar va assenyalar que l'impacte que es produeixi per part d'empreses i autònoms serà gestionable. «Amb el que ja hem aprovisionat, crec que podrem gestionar la situació», va comentar el conseller delegat de CaixaBank.

Gual i Gortázar van passar de puntetes sobre el procés de fusió amb Bankia. No van contestar preguntes sobre aquest tema i fins i tot abans d'afrontar el torn de preguntes van precisar que la definició de la nova organització, sobretot pel que fa a les posicions directives, no estan definides, «per la qual cosa no podem donar detalls de la nova organització», va dir Gortázar. «Les condicions externes fan més necessària la integració» amb Bankia que en el moment en què es va anunciar l'operació, al setembre, i que és el moviment correcte. Gual va destacar que «Bankia és una oportunitat per desplegar models de negocis digitals a una major base de clients i aprofitar economies de xarxa».

Elevat ritme comercial

Pel que fa al negoci, malgrat la complexitat de l'entorn econòmic, ha mantingut un elevat ritme comercial i d'activitat recurrent, amb una millora de les quotes de mercat (la d'estalvi a llarg termini millora 79 punts bàsics, fins al 23,3%, i la de crèdit a empreses se situa en el 16,5% després de sumar 111 punts bàsics) i un creixement de la vinculació de clients, que ha augmentat 2,2 punts percentuals l'any, fins al 64,3% sobre el total de clients. A més, destaca la fortalesa en banca digital, on ha aconseguit un 67,6% de clients digitals i una quota de mercat del 34,4%.