Catalunya va rebre gairebé 3,3 milions de turistes estrangers el 2020, un 80% menys respecte a l'any anterior. Per altra banda, les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia van provocar que la despesa turística dels viatgers internacionals al país s'enfonsés el 82,9% en termes interanuals, fins als 3.640 milions d'euros, segons les enquestes de moviments turístics a les fronteres (Frontur) i de despesa turística (Egatur), publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A tot l'Estat, el nombre de turistes internacionals va caure el 77,3%, fins als 83,5 milions de visitants, mentre que les seves despeses van reduir-se el 78,5%, fins als 19.740 milions.

Tot i la forta caiguda quant al nombre de visitants, Catalunya es manté com la comunitat que més turistes estrangers va rebre el 2020. Darrere hi ha les illes Canàries, amb gairebé 3,8 milions de turistes; Andalusia, amb 2,7 milions, i el País Valencià, amb 2,5 milions. Les Balears, per la seva banda, van patir la caiguda més accentuada de tot l'Estat (-87,4%), comptabilitzant 1,7 milions de turistes estrangers el 2020.

A Catalunya, la despesa mitjana per turista el 2020 va ser de 939 euros, el 14,6% menys en comparació a l'exercici anterior, mentre que la despesa mitjana diària es va situar en 159 euros, el 19,3% menys en comparació al 2019. Pel que fa a la durada del viatge, es va incrementar lleugerament respecte a l'exercici anterior, i va pujar fins als 5,9 dies.

Quant als mercats emissors, bona part dels turistes estrangers que van visitar Catalunya van venir de França. En concret, els francesos van representar el 33,8% dels visitants internacionals.

Al conjunt de l'Estat, la despesa mitjana per turista va ser de 1.041 euros, el 5,4% menys respecte al 2019, mentre que la despesa mitjana per dia va caure el 13,8%, fins als 133 euros. Com a Catalunya, l'estada mitjana va ser lleugerament superior al 2019, i es va situar-se en 7,8 dies. Els britànics van ser els turistes que més van gastar a l'Estat el 2020, amb un total de 3.141 milions, el 82,4% menys respecte a l'any anterior.