El BBVA ha formalitzat un protocol de col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) per impulsar la transició energètica dels edificis d'Espanya, finançant les comunitats de propietaris que desitgin fer aquest tipus d'actuacions. L'objectiu de l'acord és secundar, en el marc del nou Programa d'Ajudes per a actuacions de Rehabilitació Energètica en Edificis Existents (PREE), la disminució del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni (CO?) al parc d'edificis espanyols. El BBVA és el primer gran banc espanyol a adherir-se al projecte, l'objectiu principal del qual és rehabilitar 1,2 milions d'habitatges fins al 2030. El protocol entre BBVA i IDAE, entitat pública que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica, comporta la promoció de mesures per afavorir el disseny, la implantació, la informació i la comunicació de solucions que permetin finançar actuacions de rehabilitació energètiques d'edificis. El projecte s'adreça especialment a més d'un milió de comunitats de propietaris.