L'economia catalana va perdre l'11,4% del PIB el 2020 per l'efecte de la crisi de la pandèmia, segons les dades avançades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra és pitjor que l'estimació del PIB de la Unió Europea, que preveu una caiguda del 6,4%, i també és més dolenta que la registrada a Espanya, on la davallada és de l'11%. El quart trimestre de l'any, el PIB català va recular un 9,6% (a Espanya ho va fer un 9,1,% i a la UE un 4,8%). A més, entre octubre i desembre, l'economia va tornar a perdre ritme després de repuntar en els mesos d'estiu: el PIB intertrimestral és del -0,5% a Catalunya. A Espanya, en canvi, es va mantenir el creixement entre trimestres, amb un 0,4%.

L'evolució del PIB català durant el 2020 ha estat condicionada per la pandèmia i, en especial, els seus efectes en la mobilitat i l'activitat. Segons l'Idescat, la reducció de l'activitat en construcció ha estat del 15,5% i la de serveis de l'11,6%. D'aquesta manera, la crisi sanitària del 2020 haurà frenat així un cicle de sis anys de creixement ininterromput després que el PIB anés pujant un 2,8% de mitjana, prop d'un punt per sobre a zona euro.

El turisme i la mobilitat, amb tots els subsectors que en depenen, com l'hostaleria, els transports, les agències de viatges, les activitats artístiques i culturals, s'han vist molt afectats per la situació i tenen reduccions importants d'activitat. En canvi, però, hi ha grups del sector serveis com els postals, la informàtica, les telecomunicacions, la seguretat o la neteja que han vist disparada l'activitat respecte a l'any anterior i, en alguns casos, fins i tot l'any superat. Així mateix, segons l'Idescat, les activitats a les administracions públiques han estat estables i han incrementat la seva aportació positiva en el sector serveis.

La indústria ha patit una reducció del 9% del seu valor respecte al 2019, malgrat que els tres motors del sector s'han vist afectats per la pandèmia de manera desigual. L'alimentació i la química han mantingut un notable grau d'activitat mentre que la fabricació de vehicles de motor ha caigut per culpa de la reducció de la demanda. Finalment, el sector agrari ha disminuït un 2,4%.

Si es miren amb més detall les dades del quart trimestre, es percep una recuperació de l'activitat industrial i un empitjorament de la construcció i els serveis, aquests últims impactats per les noves restriccions. La construcció recula un 15,5%, cinc punts més respecte al trimestre anterior, i els serveis un 10,8%, prop d'un punt més. En canvi, l'agricultura millora lleugerament (-0,8%), mentre que la indústria ho fa en un 5,5%, lluny del 7,8% del tercer trimestre. L'Idescat atribueix la caiguda en els serveis el quart trimestre a la davallada en restauració, hoteleria i transport aeri, que a l'estiu havien aconseguit recuperar-se.