L'any ha començat amb incerteses per l'increment dels contagis arreu del país i l'aparició de noves soques del virus. Una campanya de vacunació efectiva, ràpida i massiva serà crítica per reduir la incertesa sanitària flexibilitzant les restriccions a la mobilitat i l'obertura dels comerços.

Addicionalment, les mesures de protecció del teixit empresarial i la renda de les persones, com els avals ICO i la recent extensió dels ertos, juntament amb unes polítiques econòmiques, fiscals i monetàries expansives, permetran recuperar el camí del creixement i del benestar el 2021 i, especialment, el 2022.

El paper de les empreses és crític per impulsar la recuperació. La inversió privada és un factor clau per al creixement econòmic a llarg termini, en qualsevol economia, i en la conjuntura actual és especialment necessària. Per això crec que els poders públics han d'enfocar la seva tasca a generar l'entorn de confiança necessari per atraure aquesta inversió: estabilitat institucional, predictibilitat regulatòria, un sistema fiscal eficient, reformes estructurals i incentius adequats.

En aquests mesos estem veient com moltes empreses i negocis s'han vist afectats per les restriccions de mobilitat i activitat, especialment en sectors com el turisme, l'hostaleria o el transport. Un entorn de confiança i incentius adequats per a l'entrada d'inversió i capital privat permetrà recapitalitzar aquelles empreses que són viables a llarg termini però que es veuen afectades per dificultats financeres temporals.

En part, els incentius poden provenir dels fons del Pla de Recuperació europeu, beneficiant-se al seu torn de l'efecte multiplicador de la inversió privada. Aquests fons suposen una oportunitat històrica per modernitzar la nostra economia i la nostra societat amb un enfocament en la digitalització, en la inclusió, i en la sostenibilitat. Tot i que el focus de l'ús dels fons s'ha posat inicialment en grans projectes d'infraestructures públiques o d'iniciativa privada, han d'ajudar en la transformació de tots: no només del sector públic i les grans empreses, sinó també, i molt especialment, de les pimes, els autònoms i particulars. Per arribar a ells serà necessari comptar amb programes d'ampli espectre i esquemes d'assignació dels fons que siguin àgils, competitius i transparents.

Els bancs podem ajudar per tal que els fons es distribueixin d'una manera més eficient. Podem aprofitar la nostra capil·laritat per arribar a totes les empreses i particulars a totes les regions, proporcionar assessorament, analitzar els projectes, canalitzar-los i, al camí, amplificar-los amb finançament, que podem aportar nosaltres (per exemple, avançant-ne una part o afegint-hi inversió privada).

Al BBVA encarem el 2021 amb confiança, tant per la nostra aposta pionera per la digitalització, l'encert de la qual s'ha fet molt evident el 2020, com per la rellevància creixent de les nostres prioritats estratègiques després de la pandèmia. La nostra fortalesa financera, inigualable a Europa, ens permetrà donar suport a la societat en la recuperació i als nostres clients en la millora de la seva salut financera i a abordar el repte de la sostenibilitat. Alhora, continuarem invertint en el nostre negoci i incrementarem la retribució als nostres accionistes.