Després d'un any marcat per la pandèmia i la crisi econòmica i social, és clar que el 2021 serà clau per encarrilar la recuperació econòmica i començar a establir també les bases d'un creixement futur més sostenible a mitjà termini. A més de controlar l'evolució de la pandèmia i continuar donant suport al teixit productiu i l'ocupació durant els mesos durs que encara han de venir, el ritme de la recuperació depèn de la nostra capacitat per desplegar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola, el full de ruta presentat el mes d'octubre passat amb les principals reformes i inversions per aconseguir una economia més moderna, amb més potencial de creixement i de creació d'ocupació de qualitat. Un progrés que sigui més just i inclusiu.

Gràcies al treball intens de resposta a la pandèmia, comptem amb una base sobre la qual recolzar la recuperació. Les mesures adoptades a Espanya, que ascendeixen a un 20% del PIB, estan entre les més elevades i eficaces de l'àmbit europeu per protegir el teixit productiu i l'ocupació, com reflecteix l'important creixement registrat l'estiu passat i el manteniment del camí positiu de l'activitat i l'ocupació des d'aleshores, malgrat la intensitat de la segona i tercera onades de la pandèmia a Europa i l'absència de turisme internacional.

A més, juntament amb la resposta a la pandèmia, no hem deixat d'impulsar reformes estructurals crucials en educació i formació, reforma energètica i transició ecològica, mercat de treball, economia circular millora del clima de negocis i modernització de les polítiques d'inclusió... I el reial decret llei recentment convalidat proporciona un marc legal específic per agilitar la inversió pública i encarrilar la col·laboració publicoprivada.

És el moment d'acabar de perfilar el Pla de Recuperació perquè sigui aprovat per les autoritats europees i desplegar els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, que contemplen fins a 27.000 milions d'euros d'inversió a finançar amb fons europeus per impulsar la mobilitat sostenible i la rehabilitació de vivenda, reforçar la investigació, la ciència i el Sistema Nacional de Salut; avançar en la transició ecològica i protegir ecosistemes, modernitzar l'Administració pública, recolzar la digitalització de la indústria i les pimes, reforçar l'estat del benestar i protegir els més vulnerables.

Tot i que estem parlant d'un horitzó de mitjà termini, no hi ha temps a perdre. Hem de treballar amb agilitat i eficiència, amb el concurs de totes les administracions, dels agents socials i del sector privat. I sense descuidar els altres factors que determinaran l'evolució de l'economia en els pròxims mesos: la gestió de la pandèmia, la protecció d'empreses i famílies mentre sigui necessari i l'impuls d'un pla de xoc de formació i requalificació que permeti a tots els treballadors, especialment els més joves i les dones, accedir als nous llocs de treball que es crearan en la recuperació.

L'any s'inicia amb una alta incertesa. Encara tenim al davant un temps complicat en termes sanitaris i econòmics. No obstant, el procés de vacunació obre noves expectatives. Accelerem el pas des d'ara per fer-les realitat.