Malgrat la situació incerta que continua provocant la pandèmia, el 2021 l'esperança de la vacuna i les mesures d'estímul en grans economies com els Estats Units i el Japó ens fan esperar un previsible efecte rebot de l'economia. No obstant, no totes les economies es recuperaran del col·lapse a la mateixa velocitat. Els Estats Units i la Xina ho faran amb més rapidesa que Europa, que retardarà el seu creixement fins al 2022.

Aquest creixement desigual també es produirà per sectors d'activitat. Les mesures de restricció de la mobilitat han colpejat durament les indústries del transport. La pràctica desaparició del turisme mundial ha castigat especialment el sector aeri, amb pèrdues de passatgers superiors al 90%, i es produiran canvis estructurals en la utilització d'aquest mitjà de transport, que portarà un impacte negatiu més durador en el temps.

El transport per carretera, per la seva banda, ha estat molt lligat a les restriccions de mobilitat de cada territori, de manera que quan es flexibilitzen ràpidament es produeix una recuperació del trànsit. Si bé s'han registrat greus pèrdues de trànsit en els vehicles lleugers, el transport de vehicles pesants només s'ha vist lleugerament afectat. Per tant, el sector compta amb previsions de recuperació més optimistes, basades en l'augment de l'ús del transport privat i la preferència pel turisme domèstic.

A Abertis hem constatat aquesta variació de l'impacte en funció de la geografia: Europa és el mercat on més ha caigut el trànsit -especialment a Espanya, on, per la importància del turisme i l'impacte més elevat en l'economia (amb una baixada de l'11% del PIB), es trigarà més a recuperar els nivells del 2019-, mentre que en països com el Brasil i Mèxic la disminució ha sigut molt menor i s'està observant una recuperació més ràpida. Als Estats Units, on recentment hem adquirit una nova concessió, el trànsit està pràcticament recuperat respecte als nivells anteriors a la pandèmia.

En aquest context, cobra una importància fonamental l'estratègia de captació dels fons de recuperació europeus Next Generation. L'esforç s'ha de focalitzar en els projectes tractors, transversals i que transformin el model productiu en sectors clau. Han d'incorporar la innovació i la sostenibilitat en la indústria, especialment en la mobilitat i les infraestructures. El sector privat té un rol clar per a la consecució dels objectius de recuperació i transformació que Europa vol aconseguir mitjançant la injecció d'aquests fons.

Les empreses formem part de la societat, contribuïm a la creació de riquesa i valor, i per això som part de la solució als enormes reptes que presenta la situació. El sector privat té la voluntat i la capacitat per mobilitzar capital per a la inversió; hi ha molta liquiditat als mercats financers, i es presenten moltes oportunitats per invertir i rellançar l'economia. Aquest cercle virtuós podrà ajudar a alliberar gran part dels pressupostos públics, generant recursos addicionals, i contribuirà a la generació d'ocupació i a la recaptació fiscal, tan necessaris en aquests moments.

Un dels desafiaments més importants que tornarà a afrontar el món globalitzat post-Covid-19 serà possibilitar una mobilitat més sostenible i connectada. La lluita contra l'emergència climàtica és irreversible i el paper de les empreses és fonamental, com demostra la cada vegada més atenció dels grans inversors internacionals als assumptes relacionats amb la sostenibilitat. Cal continuar impulsant una mobilitat més sostenible, neta i segura, i avui podem fer-ho gràcies a l'enorme potencial que ofereix la tecnologia.