La crisi Covid-19 ha impactat, amb més força que en cap altre, sobre el sector turístic. Segons Exceltur, el sector, que el 2019 contribuïa amb un 12,6 al PIB nacional, haurà perdut l'any 2020 més de 106.000 milions d'ingressos, reduint la seva contribució al PIB fins al 4,3%. L'efecte ha sigut dramàtic sobre el teixit productiu d'un sector en el qual el nostre país és reconegut com el més competitiu del món, amb milers d'empreses tancades o en risc, i més de 728.000 llocs de treball afectats (435.000 provisionalment en ertos, i 293.000 acomiadats o no renovats). El 2021 es planteja com un any de transició i extrema volatilitat, amb un primer semestre molt afectat encara per la crisi sanitària, i un segon semestre amb una recuperació en què el ritme i fortalesa dependrà de la gestió de la pandèmia i la vacunació, la capacitat per garantir una mobilitat internacional segura i la capacitat econòmica de famílies i empreses per viatjar.

Partint de la premissa -real- que, malgrat les vacunes, el món encara tardarà molts mesos o anys a erradicar el risc Covid, és responsabilitat de tots, països, empreses i societat civil, promoure al més aviat possible una reactivació dels viatges internacionals, per descomptat, amb la màxima seguretat. El món no pot perdre un any més amb restriccions indiscriminades, com talls fronterers i quarantenes, que no han demostrat ser efectives per reduir la propagació de la Covid-19, ja que la transmissió comunitària continua plantejant un perill molt més gran que els viatges internacionals.

Tinc la certesa que el turisme serà una de les grans palanques per a la recuperació, competitiva i sostenible, del nostre país, però necessita per a això del compromís, ferm i decidit (no com el recolzament residual ofert fins al moment) del Govern, plasmat en una primera instància en un Pla de Rescat urgent amb ajuts directes institucionals a les empreses viables, que segons ha estimat Exceltur ha de superar els 5.300 M€, i un esquema de protecció permanent de l'ocupació turística al llarg de tot el 2021, convertint els ertos per força major en «estructurals» que dotin el sector de l'estabilitat, flexibilitat i visibilitat que necessita.

En segon lloc, necessitem garantir l'experiència segura dels viatgers, i per aconseguir-ho hem d'actuar en dues línies simultàniament: d'una banda, millorant l'eficàcia i eficiència del procés de vacunació, tant a Espanya (absolutament essencial) com a Europa, on es troben els principals mercats emissors de turistes, amb un full de ruta 24/7 que maximitzi els recursos i la col·laboració públic-privada; d'altra banda, impulsant la coordinació internacional que garanteixi un «viatge segur» mitjançant el reconeixement de tests Covid, documents digitals com el Travel Pass proposat per IATA o Certificats de vacunació com el proposat per la Cambra de Comerç Internacional, criteris i protocols sanitaris comuns, etc.

Serà també vital actuar de manera col·laborativa. La crisi Covid ens ha ensenyat la importància absoluta de la col·laboració a tots els nivells, i un clar exemple d'això serà sens dubte la gestió dels Fons Europeus «Next Generation UE», que permetran a l'economia espanyola recuperar el dinamisme i competitivitat perduts, i avançar en la seva imprescindible transformació digital, en la sostenibilitat i en la cohesió social.

Estem convençuts que una gran part d'aquests fons s'han de destinar a impulsar un model de turisme més competitiu, rendible socialment i econòmicament, i sostenible, i per això hem presentat diverses propostes en matèria de regeneració de destinacions, descarbonització de la indústria i transformació del model turístic, que segons el nostre parer tindrien un retorn social més gran.

Des del sector turístic allarguem la mà, una vegada més, al Govern, per consensuar el Pla de Rescat urgent que requereix la supervivència d'una part important del teixit productiu espanyol, i per identificar i impulsar els millors projectes mereixedors de finançament europeu, sense consideracions d'una altra índole que les prioritats socials i econòmiques del nostre país.