El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir les bases de la línia d'ajuts directes de 618 milions d'euros destinats als col·lectius i als sectors més afectats per la crisi de la covid-19. Segons indicar el Govern a través d'un comunicat, les empreses, cooperatives i els treballadors en Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) podran sol·licitar les subvencions a partir del pròxim dilluns 15 de febrer, mentre que els autònoms podran fer-ho a partir del dia 19. La línia d'ajudes directes per a empreses que tenen personal en ERTO estarà dotada amb 208 milions, mentre que els ajuts gestionats per Treball seran de 385 milions.

La primera línia la gestiona el Departament d'Empresa i Coneixement, i va dirigida a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d'ERTO. L'objectiu és mantenir els 104.000 llocs de treball afectats per aquesta situació.

Quant a les subvencions gestionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es tracta de dos ajuts directes. El primer, dotat amb 105 milions, és per a treballadors amb baixos ingressos en situació d'ERTO o amb contracte discontinu amb dret a la prestació extraordinària. El segon, de 280 milions, és per a autònoms individuals o per a autònoms que formin part d'una microempresa de qualsevol sector.

En el cas de les ajudes a petites empreses, microempreses i cooperatives, cal que tinguin la seu social a Catalunya i que els seus treballadors estiguin en situació d'ERTO actiu amb data de 31 de gener de 2021. S'hi podran acollir les petites empreses de menys de 50 treballadors i amb una facturació anual de fins a 10 milions, les microempreses de menys de 10 treballadors i unes vendes anuals inferiors a 2 milions i les cooperatives de menys de 50 empleats o socis i uns ingressos de fins a 10 milions. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'any anterior. Les empreses s'han de comprometre a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021 respecte a desembre de 202 si volen rebre els ajuts. Quant als ajuts a treballadors, la Generalitat efectuarà un pagament únic que rondarà els 600 euros i que està previst que arribi a 175.000 persones. Les ajudes als autònoms seran de 2.000 euros i seran compatible amb la resta d'ajuts de la Generalitat. En el cas dels autònoms i el dels treballadors en situació d'ERTO, l'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament de l'ajut.

Els treballadors en ERTO que vulguin accedir a aquests diners hauran de trobar-se inclosos dins un ERTO a desembre de 2020 amb suspensió total o parcial de la seva jornada per causes relacionades amb la covid-19.