Les organitzacions empresarials Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), per una banda, i els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) han arribat a un acord per tancar la negociació d'un conveni col·lectiu d'àmbit autonòmic que englobi l'atenció a la gent gran a Catalunya, exceptuant els espais de negociació col·lectiva ja existents en aquest àmbit territorial. L'acord serà d'aplicació per als centres residencials de gent gran amb places concertades i col·laboradores, als residencials de gestió delegada i als de dia, sempre que la facturació pública de les empreses i les entitats sigui igual o superior al 60%, i un cop el Govern publiqui la modificació de les tarifes públiques.