Les comarques de l'Anoia, el Solsonès i el Bages van figurar al capdavant del llistat de les comarques quant a afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener, només per darrera de la Conca de Barberà.

A l'Anoia, el nombre d'afiliats va augmentar el 0,85% respecte del desembre, mentre que al Solsonès ho va fer el 0,83% i al Bages el 0,68%. D'aquesta manera, l'Anoia va tancar el gener amb un total de 49.672 afiliats, 421 més que el mes anterior; el Solsonès, amb 5,865, 48 més que el desembre; i el Bages ho va fer amb 70.851, 478 més que a finals de l'any passat, segons les dades provisionals fetes públiques per l'Idescat.

L'increment de l'Anoia va estar condicionat per l'augment d'afiliats entre els homes, l'1,29% que el desembre, mentre que el total de dones afiliades va créixer el 0,32%. Al Bages, el nombre d'homes afiliats va augmentar el 0,84% i el de dones ho va fer el 0,49%. En el cas del Solsonès, però, van ser les dones les que van afavorir l'augment general de l'afiliació a la comarca, ja que van augmentar el 0,92%, la segona comarca del país on percentualment més altes de dones hi va haver el mes passat, només per darrera de la Conca de Barberà. Les tres comarques van mostrar un comportament molt millor que la mitjana catalana, ja que, en conjunt, el nombre d'afiliats va experimentar un lleuger descens, del 0,16%. Especialment, el decrement va ser entre les dones, el 0,35%.

Entre la resta de comarques del territori central, només al Berguedà es va registrar una tendència positiva, en incrementar-se ekl nombre d'afiliats el 0,01%, amb dues noves altes en un mes. Al Moianès, el descens també va ser mínim, del 0,07%, similar al de l'Alt Urgell, del 0,13%. A la Cerdanya, en canvi, el descens va ser més notable, de l'1,36%, i va ser especialment elevat entre les dones (-2,13%).

En el conjunt català, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 31 de gener de 2021 es va situar en 3.363.961, amb 6.214 afiliacions menys que el mes de desembre.

Per sector econòmic, en comparació amb el mes de desembre, les afiliacions van créixer, al global de Catalunya, a la construcció (0,9%; 1.786 afiliacions) i a la indústria (0,1%; 259 afiliacions) i van decréixer als serveis (?0,3%; 8.096 afiliacions) i a l'agricultura (?0,3%; 163 afiliacions). Per divisió econòmica, els creixements més elevats en nombres absoluts es van registrar a les activitats relacionades amb l'ocupació (20,1%; 8.647 afiliacions) i a l'educació (1,5%; 2.481 afiliacions). Les disminucions més grans respecte al mes de desembre, també en nombres absoluts, es van registrar al comerç al detall (?2,6%; 8.398 afiliacions) i als serveis de menjar i begudes (?1,4%; 2.632 afiliacions). Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri van disminuir el 0,2%, i les que són per compte propi van baixar el 0,3%. En les afiliacions per compte d'altri van decréixer les de contracte temporal (-0,9%), mentre que les de contracte indefinit es van mantenir estables. Pel que fa a la jornada, van augmentar les afiliacions a jornada completa (0,2%) i van caure els contractes fixos discontinus (?2,8%) i les afiliacions a temps parcial (?1,4%).

Per sexe, el nombre de dones afiliades decreix un 0,4%, mentre que el nombre d'homes afiliats es manté estable. Per nacionalitat, el nombre d'afiliats amb nacionalitat espanyola disminueix un 0,2% i el nombre d'afiliats estrangers decreix un 0,1%.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va disminuir el 0,16% i se situa en 3.209.383 persones.