El Govern català ha aprovat l'Estratègia Logística per a la Internacionalització de l'Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu principal enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització i configurar un sector més eficient.

El document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha tingut una col·laboració activa d'Empresa i Coneixement així com amb la participació de 120 professionals i institucions. El text aprovat ahir al Consell Executiu és un full de ruta cap a la consolidació del sistema logístic català.