Catalunya és dels territoris de la Unió Europea (UE) on més va caure el turisme el 2020 a causa de la pandèmia de la covid-19. Segons dades de la Comissió Europea, la Comunitat de Madrid i Catalunya són els dos territoris de l'Estat on el turisme va experimentar una davallada de més del 70% l'any passat. Al conjunt de l'Estat, en la majoria de comunitats autònomes el turisme ha caigut entre un 50% i un 70% el 2020. Astúries i Cantàbria són les que menys han patit la caiguda del turisme, amb un descens d'entre el 30% i el 50% l'any passat.

Al conjunt de la UE, els territoris de la costa mediterrània i alguns del nord d'Itàlia han estat les zones on més han patit la davallada del turisme a causa de la pandèmia. En canvi, els territoris de França i alguns del nord d'Europa són on menys va caure el turisme el 2020.