Finalment s'ha assolit un principi d'acord sobre l'ERO de l'abrerenca U-Shin, que va ser ratificat pràcticament per unanimitat per la plantilla. El sindicat CCOO d'Indústria de Catalunya valora positivament l'acord, malgrat que no s'ha pogut evitar el tancament de la planta, ja que permet guanyar un any de temps i s'han aconseguit les millors condicions possibles per a la plantilla.

L'acord inclou que el tancament de la fàbrica es faci el març del 2022. Fins llavors, els treballadors cobraran una prima mensual, que variarà segons el grup professional, en concepte de productivitat. També s'estableixen prejubilacions per als treballadors que tinguin a partir de 53, de les quals podrien beneficiar-se 16 persones. Per a la resta de la plantilla s'ha acordat una indemnització de 45 dies per any, amb els màxims previstos per la normativa. Amb l'acord, s'han desconvocat les jornades de vaga.