El 2020, a Catalunya es van crear 15.020 empreses, el 17,2% menys respecte a l'exercici anterior per la crisi de la covid-19. Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es tracta de la davallada més gran dels últims dotze anys, superada només per la caiguda registrada en la darrera crisi financera (-22%). Per altra banda, a Catalunya es van registrar fins a 1.539 dissolucions, el 13,8% menys en termes interanuals. Malgrat la pandèmia, la caiguda en la xifra de dissolucions s'explica per l'allargament de la moratòria dels concursos de creditors fins al 14 de març. Al conjunt de l'Estat, la creació d'empreses va caure el 15,8%, mentre que la dissolució va reduir-se el 13,1%.

Per demarcacions, a Barcelona es van registrar un total de 579 dissolucions el 2020, el 20,6% menys respecte a l'exercici anterior. Quant a Girona, el nombre d'empreses dissoltes es va reduir l'11,7%, fins a les 506, i a Tarragona se'n van dissoldre 319, el 21,6% menys en termes interanuals. A Lleida, en canvi, fins a 135 empreses van desaparèixer, el 77,6% més en comparació del 2019.