Catalunya va tancar l'any 2020 amb 8.229 instal·lacions d'autoconsum a partir d'energia fotovoltaica en servei, xifra que multiplica per 3,5 els equips que hi havia l'any anterior. La potència instal·lada en aquesta modalitat va assolir els 84,5 MW i va registrar una taxa de creixement anual del 141%, fins a multiplicar per 2,4 la capacitat d'autoproducció d'electricitat a partir del sol els últims 12 mesos.

Segons dades de l'Observatori de l'Autoconsum a Catalunya, de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), un ens adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement, durant l'any es van posar en marxa 5.869 noves instal·lacions, que representen un total 49,47 MW de potència. Des de principi de l'any 2019, es registra un increment trimestral mitjà del 48% en el nombre de noves instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic instal·lades a Catalunya.

El 75,5% de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a Catalunya tenen una potència igual o inferior a 5 kW, més habituals en l'àmbit domèstic, mentre que només el 5,9% correspon a grans instal·lacions d'autoconsum per sobre de 25 kW, pròpies d'instal·lacions associades al sector industrial o serveis. A més, la tendència observada indica que cada cop es posen en marxa instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic més petites, és a dir, amb un major pes de l'autoconsum domèstic.

Aposta per un model energètic més net i sostenible

Aquestes xifres reflecteixen que els ciutadans i les empreses de Catalunya han fet seva l'aposta per una transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. L'autoconsum fotovoltaic és una peça capdal en el model energètic del futur, ja que permet que la ciutadania es generi, gestioni i consumeixi l'energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim en el medi.

A Catalunya, la majoria d'instal·lacions corresponen a l'àmbit domèstic. Segons fonts del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, «l'autoconsum fotovoltaic és una de les peces fonamentals del model energètic de futur, ja que permet que el ciutadà generi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim sobre l'entorn».

En l'àmbit industrial, cada cop més empreses es plantegen l'autoconsum d'energia i algunes, com Conserves Ferrer, de Santpedor, ja han apostat per la fotovoltaica. Disposa d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i darrerament l'ha ampliat amb 333 kW, 50 dels quals integrats arquitectònicament a la façana i 283 KW a la teulada. Domini Ambiental ha dut a terme aquest muntatge.