Els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana el gener l'1,44%, per sota de l'1,89% registrat el 2020, però gairebé un punt per sobre de l'IPC del mes de gener (0,5%), segons dades extretes de l'estadística de negociació col·lectiva del Ministeri de Treball i Economia Social del Govern espanyol.

Aquest increment salarial es troba, però, per sota de les directrius marcades en l'Acord Interconfederal per a l'Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials del voltant del 2% més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral. Aquest AENC, expliquen, que tenia vigència fins a l'any passat, a hores d'ara es troba en espera que els sindicats i la patronal decideixin renovar-lo o bé actualitzar-lo.

El gener es van registrar 1.613 convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2021, però només dos es van signar en el primer mes de l'any. La resta, 1.611, es van signar en exercicis anteriors, tot i que despleguen també els seus efectes aquest any.

Els 1.613 convenis registrats als inicis de l'any 2021 donaven empara a gairebé tres milions de treballadors.

Del conjunt dels convenis, 1.270 eren d'empresa, amb efectes sobre 210.000 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,17%, i 343 eren convenis sectorials, que donaven cobertura a una mica més de 2,8 milions de treballadors, amb una pujada salarial mitjana de l'1,46%.

Pel que fa a les dues noves unitats de negociació signades al gener, els dos eren convenis d'empresa, amb un increment salarial mitjà de l'1,05% per 98 treballadors.

La jornada mitjana pactada en conveni es va situar el gener en 1.748,66 hores anuals per treballador. Aquestes són 1.720,4 hores en els convenis d'empresa i 1.750,79 en els convenis d'àmbit superior.

Baixen les «desvinculacions»

L'estadística del Ministeri de Treball revela, a més, que el gener es van registrar 61 incompliments de convenis, el 32,2% menys que en el mateix mes del 2020, que van afectar 1.508 treballadors, l'1,37% menys. Així doncs, s'han apli- cat en major mesura els conve- nis.

La «desvinculació» dels convenis suposa la revisió de les condicions laborals a les empreses. Precisament, arran de la reforma laboral del2012, que acaba de complir el seu novè aniversari, es va introduir més facilitat perquè empresaris i treballadors puguin pactar aquestes inaplicacions en l'àmbit laboral, que s'han vist reduïdes darrerament.