El Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb la regidoria de Centre Històric, ha posat en marxa la 15a edició del programa «Treball als Barris», conegut popularment com a «Dinamo», destinat a l'acompanyament a la inserció laboral de les persones residents al Centre Històric, en què es dona prioritat a les que es troben en una situació de precarietat laboral i en risc d'exclusió social, a través d'accions formatives amb l'objectiu d'augmentar les oportunitats laborals i el seu nivell de qualificació professional.

El projecte s'ha pensat enguany tenint en compte l'empitjorament econòmic que pateixen moltes famílies residents l Centre Històric, ja que és una de les zones de Manresa més afectades per la pandèmia.

Les accions formatives previstes, que es duran a terme al llarg de l'any, treballen des del desenvolupament de competències bàsiques, com l'idioma o recerca de feina; les digitals, com tallers de noves tecnologies; les transversals, com els tallers de comunicació o resiliència; i les competències tècniques, com són els cursos de PRL de treballs de construcció, d'alçada i d'oficina, entre moltes altres.

També cal destacar les actuacions ocupacionals, que permetran la contractació de 20 persones en situació d'atur per fer tasques o serveis al Centre Històric de la ciutat. D'aquestes, 14 seran residents al barri i treballaran en diferents ocupacions com són les de peons de Polimanteniment, auxiliars d'equipaments, auxiliars de neteja, coordinador d'obra, oficial de 1a, i dinamitzadors per al Centre Històric. La durada dels contractes serà de 6 i 9 mesos en funció del lloc de treball.

I finalment, s'ofereix la Casa d'oficis, dirigida a persones menors de 30 anys en situació d'atur i amb un mínim de formació (ESO o equivalent) residents al nucli antic de la ciutat i amb ganes de participar en un projecte de 10 mesos en el qual, d'entrada, obtenen formació teoricopràctica en l'ofici de la construcció i rehabilitació d'habitatges. Posteriorment, durant 6 mesos són contractats per l'Ajuntament amb un contracte de formació i aprenentatge amb el qual en pràctica els coneixements adquirits. La intervenció d'enguany es farà a l'edifici situat al número 2 del carrer Vallfonollosa, de titularitat municipal, amb l'objectiu de rehabilitar-ne tant els habitatges com els locals existents a la finca.

«Dinamo-Treball als Barris» és un projecte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i social, el Ministeri de Treball i Economia Social, i està liderat pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa.