El BBVA ha posat en marxa una nova funcionalitat a través de la seva aplicació mòbil amb l'objectiu de reduir les factures de llum i gas dels seus clients. Aquesta nova plataforma, disponible ja a partir d'ahir, calcula la despesa energètica de cada llar tenint en compte paràmetres com la superfície, l'antiguitat i el consum energètic de l'habitatge. A partir d'aquí, l'aplicació de l'entitat emet diverses recomanacions -canviar els llums, millorar els aïllaments o comprar un nou termòstat, per exemple- i fa una estimació de l'estalvi econòmic que suposarien. Per altra banda, també calcula la inversió necessària de cada acció, el seu període d'amortització i la reducció de diòxid de carboni. Durant la presentació de la plataforma, es van mostrar exemples en relació a canvis en la caldera, els aïllaments tèrmics o la llum, tot i que l'aplicació també permet avaluar canvis en electrodomèstics en funció de la seva qualificació energètica.