La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va ser del 27,8% el 2019, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquest valor, que reflecteix el percentatge d'ocupats (87.700) sobre el total de persones de 16 a 64 anys amb reconeixement legal de discapacitat (315.900) és 8 dècimes més elevat que l'any anterior, i 44,8 punts més baix que el de la població sense discapacitat. D'altra banda, hi ha 29.000 persones desocupades, que situen la taxa d'atur en el 24,9%. Això és 1,8 punts més alt que el 2018 i 14,3 punts per sobre de la taxa de persones sense discapacitat. En conjunt, hi ha 116.700 persones actives amb discapacitat legalment reconeguda, fet que situa la taxa d'activitat en un 37%, 2 punts més que el 2018 i 44,3 punts menys que respecte a la població sense discapacitat (81,3%).