El volum de deute de les administracions públiques va arribar als 1,311 bilions d'euros el desembre del 2020, el 10,3% del tancament del 2019, i es va elevar fins al 117,1% del producte interior brut (PIB) de l'any passat. Les dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya apunten un nivell rècord d'endeutament en l'exercici passat.

En particular, el saldo del deute de l'Estat es va elevar a 1,166 bilions, amb un increment interanual del 10,5%, mentre que per a les altres unitats de l'administració central el saldo va ser de 25.000 milions, cosa que representa una disminució del 14,1% respecte a la dada de l'any anterior.

Per la seva banda, el saldo de deute de les administracions de la Seguretat Social es va situar en 85.000 milions, el 55,1% 5 més que un any abans. Respecte a les administracions territorials, el deute de les comunitats autònomes va créixer fins als 303.000 milions el desembre de 2020, amb un augment interanual del 2,8%, mentre que el deute de les corporacions locals es va situar en 22.000 milions, cosa que suposa un 5,3% menys que el saldo registrat el desembre del 2019. D'altra banda, la consolidació en el conjunt de les administracions públiques -és a dir, el deute existent entre diferents sectors- va augmentar un 8,2% respecte a l'any anterior, fins als 290.000 milions, segons les dades publicades pel Banc d'Espanya.