El Consell Comarcal del Bages lidera un nou grup de treball que impulsarà la Taula de la Formació de la comarca amb l'objectiu de recuperar la formació professional en l'àmbit de la química al territori, per tal de cobrir les necessitats detectades en aquest sector. La iniciativa té la participació de l'Ajuntament de Manresa, l'EPSEM-UPC, la Cambra de Comerç de Manresa, Pimec Catalunya Central i els serveis territorials del Departament d'Educació al territori.

El Consell farà l'estudi i l'anàlisi de les necessitats formatives més concretes, en què, entre d'altres, es farà una tasca de prospecció amb les principals empreses del sector químic i altres d'afins.

L'ens comarcal té l'objectiu, fruit de l'estudi i de la col·laboració de múltiples agents, de presentar una proposta territorial perquè s'ofereixi formació professional de química a la mateixa comarca.

El Bages té actualment una oferta de prop d'una seixantena de modalitats diferents de formació professional en la majoria de famílies professionals. Des del curs 2011-2012 no s'ofereix formació professional de química a la comarca. A més, el grau d'Enginyeria Química de la UPC Manresa és l'únic estudi universitari que s'ofereix a la ciutat que no dispsoa de cap cicle formatiu de referència al Bages.

L'actuació s'inicia en el marc de l'estudi que ha estat elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa «El sector químic al Bages» el mes de setembre passat, en el qual s'apunta un creixement progressiu de les empreses del sector. Així mateix, s'assenyala que per a la comarca el fet de no disposar de formació professional especialitzada en l'àmbit de la química suposa una mancança per a les empreses i un fre per al creixement del sector. L'actuació té en compte la funció principal de la Taula de la Formació del Bages, que té la finalitat de millorar l'oferta formativa del territori per ajustar-la al màxim a les necessitats i demandes que fan les empreses.