El manresà Jaume Masana es mantindrà a la direcció de la territorial Catalunya de CaixaBank, un cop efectiva la fusió amb Bankia. El comitè de direcció de CaixaBank ha proposat una nova estructura de 14 direccions territorials, en lloc de les 12 actuals, que s'elevarà al comitè resultant de la fusió amb Bankia. La proposta ha de ser aprovada pel nou comitè quan sigui efectiva la fusió, el primer trimestre d'enguany. La direcció territorial Catalunya engloba tot el territori català excepte Barcelona i l'àrea metropolitana. Masana ja ocupa aquest càrrec des del 2013. Nascut a Manresa el 1967, Masana és llicenciat en Empresarials i MBA a ESADE. Anteriorment havia ocupat càrrecs de direcció a Caixa Manrea i a Catalunya Caixa.