Les exportacions catalanes han tornat a caure després d'acumular deu anys consecutius a l'alça. El 2020, Catalunya va vendre productes a l'estranger per 66.265,4 milions d'euros, el 10,3% menys respecte a l'exercici anterior. La davallada, provocada majoritàriament per la crisi de la covid-19, és la més accentuada des del 2009, quan les exportacions es van reduir el 17,9% en termes interanuals. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Indústria, les vendes a l'exterior presenten unes xifres similars a les del 2016, quan Catalunya va exportar productes per 65.161 milions d'euros. Malgrat la caiguda de l'últim exercici, Catalunya va tancar l'any en positiu. Al desembre, les exportacions van créixer el 6,5%, fins als 5.759,2 milions.

De fet, les exportacions catalanes van acumular dos mesos en línia ascendent, després que a l'octubre registressin una caiguda interanual negativa del 7,1%. Al novembre, les vendes a l'exterior es van tornar a incrementar per primer cop des de l'estat d'alarma, concretament el 5,5% respecte del 2019. El creixement dels últims mesos, però, no és suficient per compensar la davallada del conjunt de l'any, en què es van registrar caigudes màximes del 40,4% i del 37,2% els mesos d'abril i maig, respectivament.

Per territoris, a la demarcació de Barcelona continua representant bona part de les exportacions catalanes, concretament el 76,5%. El 2020, les comarques metropolitanes van vendre productes a l'exterior per 50.692,7 ,ilions, l'11,3% menys respecte a l'exercici anterior. Més accentuada va ser la davallada a Tarragona, la segona demarcació més exportadora de Catalunya. Allà, les vendes a l'estranger van caure el 13,3% en termes interanuals, fins als 7.617 MEUR.

A les comarques gironines, en canvi, les exportacions es van incrementar el 0,4% malgrat la pandèmia, fins als 5.803,8 milions, sobretot gràcies al creixement de les vendes de productes alimentaris (+7,7%). On més van augmentar les exportacions el 2020, però, van ser a Lleida. Les comarques de Ponent van exportar productes per 2.152 milions aquest exercici, l'1,4% més en comparació d l'any anterior. El creixement al territori també es deu, en bona part, a l'evolució de les vendes del sector alimentari, que enguany van incrementar-se un 7,5%.

Pel que fa als sectors econòmics, el principal exportador a Catalunya va ser el químic, que representa el 29,2% de les exportacions de tot el país. Malgrat tot, les vendes a l'estranger d'aquest sector van caure el 2,8% en termes interanuals. En segon lloc es troben els productes alimentaris, begudes i tabac, que representen el 16,6% de les exportacions i que enguany van incrementar el seu volum de vendes el 7%. Tanquen el podi els béns d'equip, amb una quota del 16,2% sobre el total de les exportacions i una caiguda interanual del 16% en el volum de vendes. Malgrat la davallada generalitzada de les vendes a l'exterior, Catalunya es manté com la comunitat més exportadora de l'Estat, ja que concentra el 25,4% dels ingressos. En segon lloc hi ha Madrid, amb un pes de l'11,2%, seguit del País Valencià (11%) i Andalusia (10,7%).