Les dones representen al voltant del 40% de les persones que treballen al sector agroalimentari a Catalunya. Així ho indica l'informe encarregat pel Departament d'Agricultura a la Universitat de Girona que descriu i analitza la situació de la dona a la indústria alimentària al país. L'estudi també indica que les dones cobren el 23,19% menys que els homes de mitjana, i en el grup de 45 a 54 anys és on es dona la diferència més gran. Homes i dones tenen un 80% de contractes indefinits, una característica que, a priori, sembla que els iguala, però les dones en tenen molts més de jornada parcial, el 60% del total, i de contractes discontinus, segons revela l'informe.

Segons el treball, el grau de feminització de la indústria alimentària varia molt entre empreses, amb un rang que va des de l'11% de dones en empreses agroalimentàries fins al 70% en càrnies, tot i que més sovint se situa a l'entorn del 40%, segons dades d'afiliació a la Seguretat Social (dels anys 2012 al 2019). Com a referència, la taxa de feminització al conjunt de l'Estat és del 37% (segons dades de l'INE del 2019).

Naturalesa de la feina

Segons l'estudi, els principals motius que condicionen el grau de feminització de les empreses són actualment la naturalesa de la feina i, com més físicament exigent, més masculina és l'empresa. Un altre és l'antiguitat de l'empresa, ja que, com més antiga, més masculina. Un altre motiu fa referència al lideratge femení perquè, com més dones a la propietat i direcció, més presència femenina hi ha a l'empresa.

Per subsectors, els que són més a prop de la paritat són els de fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (46% de participació femenina) i el de fabricació d'altres productes alimentaris (42%). Per contra en la fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis (17%) és on menys dones hi ha. Per franges d'edat, la feminització és més gran a la d'entre 30 a 44 anys, segons les dades d'afiliacions. En relació amb els tipus de contractació, homes i dones tenen un 80% de contractes indefinits, tot i que les dones en tenen molts més de jornada parcial, el 60% del total, i de contractes discontinus.

Bretxa salarial

Pel que fa la diferència salarial a la indústria agroalimentària, les dones cobren el 23,19% menys que els homes de mitjana, i en el grup de 45 a 54 anys és on més diferència existeix, i també entre les i els treballadors que tenen estudis universitaris.

El creixement dels salaris dels homes és més accelerat que els de les dones a mesura que els anys d'antiguitat incrementen, i la bretxa entre dones i homes augmenta també quan augmenten les responsabilitats en l'empresa. En canvi, la bretxa salarial entre treballadors i treballadores de nacionalitat estrangera és menor que entre els de nacionalitat espanyola, segurament també perquè es dona una concentració més alta en les categories laborals més baixes.

Llocs de responsabilitat

Quant a la feminització del poder, l'estudi indica que la direcció executiva és femenina en un 21%, i la presidència del consell és ocupada per una dona només en el 12,3% dels casos (segons el SABI del 2019). En aquest sentit, les empreses amb propietat o direcció general femenina formen equips de direcció amb més dones (sovint el 50% i fins al 80%).