Catalunya va augmentar el 6,62% les exportacions agroalimentàries i va superar per primer cop els 11.000 milions d'euros. També va mantenir el superàvit comercial assolit a partir del primer semestre del 2019, en registrar el 2020 una taxa de cobertura de 117,69%. Tot i l'efecte covid i l'alentiment del comerç internacional, el sector de l'alimentació català va assolir el 2020 un nou rècord exportador i va superar per primera vegada els 11.000 milions d'euros en les vendes internacionals (11.435,01 milions), segons les dades publicades per Datacomex, la base de dades del comerç exterior europeu. En comparació de les del 2019, les exportacions agroalimentàries van pujar el 6,62% en valor i 6,95% en volum, i va ser únic sector econòmic que va créixer en exportacions en un any negatiu per al comerç exterior català.