La despesa no financera executada de la Generalitat ha augmentat un 18,8% el 2020, fins a 32.151 milions d'euros, per l'impacte de la pandèmia sobre les finances del Sector Públic Administratiu (PSA). Així mateix, la xifra s'ha situat un 14,4% per sobre de l'import consignat inicialment en els pressupostos. En conjunt, l'afectació del coronavirus sobre els comptes del 2020 s'estima en 4.761 milions d'euros. D'aquests, 3.638,2 milions responen a un increment de la despesa per cobrir les necessitats urgents provocades per la pandèmia, mentre que 1.123,2 milions reflecteixen el descens dels ingressos per l'impacte de la crisi sanitària sobre l'activitat econòmica i la mobilitat dels ciutadans.

Per fer front a l'impacte de la crisi, la Generalitat ha pogut recórrer al Fons Covid estatal, que ha permès cobrir el 66,5% de l'afectació total. Així mateix, disposa dels recursos propis dels departaments, els fons de contingència i el finançament addicional provinent del dèficit. El 24,2% de la despesa causada per la pandèmia el 2020 s'ha destinat a activar ajuts directes per als sectors i col·lectius més afectats. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concentrat el gruix de l'import dels ajuts convocats, 599,6 milions; seguit d'Empresa i Coneixement, amb 95,6 milions; Territori i Sostenibilitat, amb 65,5 milions; Cultura, amb 47,7, i Presidència, amb 45,4 milions.