La taxa d'inflació de l'eurozona es manté en el 0,9% al febrer, el mateix nivell que al gener, segons la primera estimació de l'Eurostat. El preu de l'energia va registrar al febrer una baixada de l'1,7%, un descens més suau que el del 4,2% del gener. Els aliments frescos es van encarir l'1,4% al febrer, sis dècimes menys respecte al mes anterior, mentre que els serveis van pujar l'1,2%, dues dècimes menys que al gener. Finalment, els productes industrials no energètics es van encarir l'1%, cinc dècimes menys que el mes anterior. Entre els estats de la zona euro, els Països Baixos i Alemanya són els que registren taxes més altes d'inflació, i Grècia i Eslovènia són els que tenen baixades més grans. En el cas d'Espanya, les primeres dades de l'Eurostat apunten a una taxa d'inflació que se situa en el -0,1% al febrer, cosa que la fa tornar a terreny negatiu després que al gener fos del 0,4%.