El nombre de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és de 5.408, el 2018, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes empreses van facturar un volum de negoci de 125.029 milions d'euros, van generar ocupació per a 402.898 persones i un valor afegit brut de 28.491 milions d'euros. Les filials d'empreses estrangeres representen l'1,3% de les empreses, però suposen el 31,1% del volum de negoci, el 18,2% de les persones ocupades i el 27,6% del valor afegit brut del total d'empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

El sector industrial és on les filials d'empreses estrangeres amb establiments assoleixen una quota més elevada sobre el total d'empreses del sector, tant en el volum de negoci, 40,5% del total del sector, com en el nombre de persones ocupades (27,8%) i en el valor afegit brut generat (37,3%).

L'Idescat ofereix, per primer cop, l'Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya, amb els resultats dels anys 2015 a 2018 en els sectors industrial, del comerç i dels serveis de mercat no financers. En aquesta estadística el concepte d'empresa usat coincideix amb el d'unitat legal. En aquest període ha augmentat el nombre de filials, que han passat de 4.795 el 2015 a 5.408 el 2018, així com també les principals variables d'ocupació i de facturació. En concret, el 2018 les filials van augmentar el 4,6% en relació amb el 2017, el nombre de persones ocupades el 3,8%, el volum de negoci el 4,2% i el VAB el 4,3%.

Quant al nombre de filials, els sectors del comerç i els serveis agrupen (cadascun) el 39,8% del total de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, mentre que el 20,4% restant correspon a l'industrial. Respecte al volum de negoci, les filials industrials amb 59.518 milions d'euros representen quasi la meitat del volum de negoci (47,6%) del total de filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya dels sectors investigats, pel 36,7% del comerç i el 15,5% dels serveis. Les filials del sector serveis són les que generen més ocupació (167.739 llocs), el 41,6%, seguides de la indústria (135.555 llocs i 33,6%) i al darrere hi ha el comerç (99.604 lloc i 24,7%).

Finalment, quant al valor afegit brut (VAB), les filials del sector industrial amb el 43,8% són les que generen més VAB, seguides del comerç (31,7%) i els serveis (24,4%).