L'Associació Moviment País Rural, que presideix l'exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, insta el nou Govern de la Generalitat a la creació d'una conselleria del món rural, que integri qüestions com medi natural i biodiversitat, pagesia, ramaderia, pesca, boscos i aigua, amb la intenció d'«ajudar a l'equilibri territorial i al desenvolupament rural». També reclama que dins la conselleria de Territori es creï una secretaria específica d'Urbanisme del Món Rural, ja que, diu l'associació en un comunicat, «no es poden dictar lleis i normes d'urbanisme centralistes, sense contemplar l'especificitat de cada territori». Segons l'associació, les polítiques territorials i sectorials des de l'inici de la democràcia han portat una situació «d'administració centralitzada i pèrdua de capacitat de governança de la població del món rural respecte a les àrees metropolitanes», fet que ha comportat «un greu desequilibri territorial i al despoblament» rural.