El Banc d'Espanya adverteix que els ERTO estan perdent efectivitat per garantir la feina dels treballadors, després d'haver sigut una eina molt útil per facilitar el retorn després del primer confinament. El regulador indica que els treballadors que van entrar en ERTO durant el segon trimestre i que van tornar a la feina el tercer trimestre de 2020 va ser «molt elevat», amb prop 70% de reincorporació. En canvi, un 40% dels empleats que sí que van perdre la feina durant el confinament domiciliari va tornar a l'activitat durant el tercer trimestre. A partir del quart trimestre s'observa que la probabilitat de reincorporar-se dels afectats per un ERTO en el tercer trimestre va caure «manera molt apreciable», fins al 32%.

Aquest descens reflecteix l'efecte de les restriccions per combatre la segona i tercera onada de la pandèmia sobre el mercat de treball, segons la institució. D'aquesta manera, la probabilitat que un afectat per ERTO tornés a la feina un trimestre després va ser «una mica menor» que la que ho fes algú que ha perdut la seva feina. «L'evolució podria estar reflectint la persistència de nivells d'activitat molt baixos en alguns sectors, a conseqüència de les successives onades de la pandèmia», assenyala l'organisme.

Quan s'analitza com van acabar l'any els treballadors que van estar en ERTO durant el segon i el tercer trimestre comparats amb els que van estar a l'atur en el mateix període, «de nou la probabilitat de retornar a la feina efectiva va ser relativament reduïda, situant-se en aquest cas només lleugerament per sobre».

En un article publicat ahir, el Banc d'Espanya assegura que la diferència entre la probabilitat de reincorporació entre afectats per ERTO i aturats es «difumina» quan s'analitzen els expedients iniciats en el tercer trimestre del 2020 o els que «tenen una durada més elevada» associats a nivells d'activitat baixos.

Així doncs, els ERTO van permetre que el retorn a l'ocupació dels inclosos en un expedient va ser «molt superior» al dels empleats que sí que van perdre la feina durant el confinament domiciliari «en tots els grups d'edats i sectors».