El cost laboral per hora a Espanya se situa 9,5 euros per sota de la mitjana de l'eurozona el 2020. Segons dades de l'Eurostat, el cost laboral per hora a Espanya va ser de 22,8 euros l'any passat mentre que la mitjana de la zona euro és de 32,3 euros i la del conjunt de la Unió Europea se situa en els 28,5 euros.

Espanya se situa així entre els grups d'estats amb els costos laborals més baixos del bloc comunitari, només superada pels països de l'est i Portugal.

Bulgària amb 6,5 euros l'hora, Romania amb 8,1 euros i Hongria amb 9,9 euros són els països amb costos laborals més baixos de la regió, mentre que Dinamarca (45,8 euros), Luxemburg (42,1 euros) i Bèlgica (41,1 euros) són els que registren les xifres més altes en aquest mateix capítol.

Augment europeu

Els costos laborals, que calculen els salaris i altres components com les contribucions socials, van augmentar el 2020 tant a l'eurozona com en el conjunt de la Unió Europea.

En el cas de la Unió Europea l'increment ha estat dels 27,7 euros del 2019 fins als 28,5 del 2020 i a la zona euro dels 31,4 del 2019 als 32,3 euros del 2020.