«Els bancs han de procurar que les comissions siguin justes, legals i transparents perquè, desgraciadament, han vingut per quedar-se», confirma el director de l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona (IEF), Josep Soler. L'economista, que també és delegat executiu de l'European Financial Planning Association d'Espanya (EFPA), assenyala que les comissions són importants per a la rendibilitat de les entitats financeres, però insta als usuaris a mantenir-se alerta i a comparar les diferents ofertes.

A què respon l'augment de les comissions bancàries?

El negoci bancari estricte cada vegada té uns marges més baixos. Estem en una situació de tipus d'interès zero i inclús negatiu. Els marges són molt baixos i es genera una baixa rendibilitat. El compte de resultats bancari té uns beneficis insuficients perquè, d'una banda, ha de generar les reserves necessàries per mantenir la seva solvència i, d'altra banda, ha de generar els beneficis suficients per pagar els dividends. Són un cúmul de circumstàncies que es resumeixen, encara que no ho sembli i que la gent arrufi el nas, en el fet que els bancs no es guanyen la vida.

En aquest context, les comissions són com un salvavides.

Al no poder guanyar amb el marge financer, els bancs cobren comissions per als serveis prestats. Per exemple, l'entitat pot cobrar una comissió pel manteniment de la targeta de crèdit, per l'efectuació de transferències... Ara mateix, les comissions potser són l'única forma perquè els bancs encara flotin. D'una banda, l'usuari pot entendre que és important que la banca sobrevisqui per evitar una crisi financera, però, d'altra banda, ha d'assumir uns costos que fins ara no tenia previstos.

Quin poder tenen els usuaris a l'hora de negociar les comissions?

En primer lloc, l'usuari ha de saber que els bancs tenen l'obligació d'informar-los envers les comissions que recauen sobre determinats serveis. No obstant, sovint les entitats ens envien cartes molt llargues que ho expliciten en una lletra petita que no ens aturem a llegir. Si hi ha algun tipus de cobrament que el client no veu clar, aquest pot dirigir-se a les associacions de consumidors per tal de reclamar una determinada comissió. Però el millor antídot contra les comissions abusives és l'existència d'una oferta àmplia d'entitats bancàries per poder comparar i uns consumidors amb criteri i eines a l'hora de negociar amb el seu banc.

L'educació financera és clau?

Tenim una cultura financera molt baixa, per tant, valorar què és més adient quan els bancs ens ofereixen productes o serveis per evitar les comissions és complicat. Des de l'Institut d'Estudis Financers, impulsem un programa d'educació financera per les escoles de Catalunya per tal que els alumnes coneguin el risc d'endeutar-se o la importància de comparar diferents ofertes a l'hora de demanar un préstec. Al final, una bona regulació des de l'administració pot evitar estafes bancàries, però la millor forma d'esquivar-les és l'educació financera.