Endesa ha fet una donació de 45 ordinadors portàtils nous a la Fundació Talita, que des de l'any 1998 treballa per donar suport a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials.

A qui van destinats i per a què serviran els ordinadors Chromebook?

Principalment són per a la trentena de professionals, per poder treballar amb els infants i joves. I també per a algunes famílies de la Fundació.

Les noves tecnologies són imprescindibles per mantenir el contacte amb l'entorn, i més arran de la crisi de la covid. Tenir eines és imprescindible per a la Fundació Talita i els faciliten molt la seva tasca oi?

Durant el confinament vam haver de fer les sessions amb els infants de forma telemàtica. Ara, el curs es desenvolupa més o menys amb normalitat, però quan hi ha algun grup o professor confinat les noves tecnologies ens ajuden a poder continuar la nostra tasca de reeducació sense cap problema ni entrebanc tecnològic; podem disposar dels elements necessaris per treballar amb normalitat.

Què representa poder disposar de 45 ordinadors nous?

Facilita la nostra feina d'atenció a nens i nenes amb necessitats. Ens permet utilitzar les aplicacions apropiades, normalment més intuïtives i visuals per ajudar-los en el seu desenvolupament d'una manera més lúdica, i alhora aprendre més fàcilment.

A quants alumnes atenen? Quines dificultats tenen els infants i quines accions fan per ajudar-los?

Treballem per a la inclusió de nens i nenes amb discapacitat intel·lectual o amb necessitats educatives específiques. Desenvolupem estratègies per ensenyar aprenentatges que faciliten la inclusió dels alumnes dins de l'aula ordinària, promovent el desenvolupament integral de l'infant en el seu context natural.

És molt important valorar que els beneficis no recauen únicament en l'alumnat amb dificultats sinó que se'n beneficia tota la comunitat educativa en general, amb el desenvolupament d'una societat més tolerant, més solidària i més justa.

La Fundació compte amb un equip de psicòlegs, psicopedagogs i logopedes que s'encarreguen de donar suport i reforç educatiu especial a uns 200 infants i joves. A més, fem diagnòstics, testos col·lectius i assessoraments a escoles. Actualment col·laborem amb 52 centres escolars.

Quins són els objectius principals de la Fundació Talita?

D'una banda, atenció als problemes relatius a la integració en tots els àmbits socials, familiars, escolars, docents, laborals, professionals... de les persones amb necessitats educatives específiques o amb problemes o disfuncions en les seves capacitats. I d'altra banda, suport, ajuda i orientació familiar, escolar, laboral i a nivell social en qüestions relacionades amb les persones amb discapacitat i amb la diversitat en general.

L'entrega dels ordinadors per part d'Endesa és una mesura per evitar la bretxa digital, una acció més dins del Pla de Responsabilitat de la companyia per pal·liar l'impacte de la covid. Això els permet seguir amb la seva tasca...

Sí, i estem molt agraïts a Endesa. Amb aquestes noves eines de treball podem continuar fent l'acompanyament a tots els nens i nenes en el seu desenvolupament, i això ens fa molt contents.El Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa

El programa de transformació digital forma part de la segona fase del Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa. Dotat amb 25 milions d'euros, el pla es va activar el març de l'any passat arran de l'emergència sanitària de la covid, i en una primera fase va destinar 12 milions d'euros en l'ajuda mèdica i sanitària.

En aquesta segona fase, el pla s'orienta a donar suport a pimes, desocupats i famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat; se centra en dos eixos:

  • Endesa Famílies. Projectes per donar suport a famílies en situació de vulnerabilitat en els territoris més afectats. Endesa vol minimitzar el risc d'exclusió i per això ajuda a la cobertura de les necessitats bàsiques com ara educació i ocupació.
  • Endesa Activa. Mesures que propicien la reactivació del teixit empresarial, a través de l'assessorament, la digitalització i el suport econòmic a Pimes. També es fan plans específics per a la reactivació local amb col·laboracions amb entitats i institucions especialistes en el mentoring individualitzat d'empreses.

La companyia elèctrica Endesa calcula que el Pla de Responsabilitat Pública arriba als dos milions de beneficiaris a través de 150 projectes que ja s'ha realitzat o que estan en marxa.