La banca té suspesos uns 56.500 milions d'euros en préstecs i hipoteques per les moratòries vigents fins al 31 de març, segons les dades del Banc d'Espanya publicades ahir. En concret, el saldo viu pendent d'amortització de préstecs hipotecaris suspesos supera els 20.200 milions, amb un total de 225.000 peticions de moratòria acceptades. Pel que fa als préstecs no hipotecaris, la banca ha acceptat 373.000 peticions, i té suspès un saldo de 2.800 milions. Finalment, en moratòries sectorials s'han acceptat 843.000 peticions, amb un saldo pendent d'amortització de préstecs suspesos de 33.500 milions. El 70% dels deutors i avaladors beneficiats per les moratòries -vigents fins a finals de març- són assalariats. Pel que fa als autònoms, les xifres mostren que els principals sectors que han optat per moratòries han estat els del comerç, l'hostaleria i altres serveis, seguits dels d'activitats professionals científiques i tècniques, transport i construcció.