El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, vol incentivar el retard en l'edat de jubilació i, per aconseguir-ho, proposa donar un xec de fins a 11.000 euros a cada persona que opti per jubilar-se més tard del què li tocaria o apujar-li un 4% la pensió per cada any de demora.

El ministre ha explicat aquest dilluns davant la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo algunes de les propostes en què treballa el Govern espanyol per aproximar l'edat de jubilació real (al voltant dels 64,5 anys) a l'edat legal (66 anys), fomentar la permanència de treballadors en actiu i evitar la discriminació per edat.

Les propostes

Per impulsar la jubilació demorada, és a dir, més enllà de l'edat legal, Escrivá ha plantejat exoneracions en les quotes a la Seguretat Social d'empreses i treballadors de forma generalitzada i sense les restriccions que hi ha en l'actualitat.

En aquest camp, ha proposat també una sèrie d'incentius, que passen per un "xec" de fins a 11.000 euros per cada any de demora en el cas de pensions màximes, que podria incrementar-se un 10% addicional en carreres de cotització llargues (de més de 44 anys i mig) acostant-se així als 12.000 euros.

Una altra opció seria un increment del 4% de la quantia de la pensió inicial per cada any de demora (enfront de l'esquema actual que oscil·la del 2% a 4%), o una combinació d'ambdues propostes.

Eliminar el sistema regressiu actual en sis anys

Respecte a l'actual sistema de jubilació anticipada voluntària, Escrivá ha explicat que és "regressiu", és a dir, afavoreix aquells que cobren pensions més altes. Així, un de cada tres nous pensionistes del 2020 cobrarà més de 2.100 euros.

Amb els canvis que planteja el Govern, s'elimina aquesta regressivitat, millorant l'equitat, i s'incentiva la permanència en l'ocupació, amb un sistema de penalitzacions decreixents determinades de forma mensual, contraposat al sistema trimestral actual, i "més baixos que els actuals en la majoria dels casos ", ha assegurat.

Amb el plantejament del Govern, la regressivitat actual "s'eliminaria en 6 anys i de forma gradual", de manera que les persones a les que els quedi aquest període per jubilar-se no es veurien tan perjudicades.

En el cas de la jubilació anticipada involuntària, Escrivá ha assenyalat que als treballadors que vinguin de cobrar el subsidi d'atur se'ls aplicarà coeficients reductors i que també es revisaran per rebaixar-los i que tinguin efecte de forma mensual.

Una altra de les mesures per acostar l'edat real a la legal de jubilació, ha explicat Escrivá, és flexibilitzar l'ús de la jubilació parcial, intentant impedir que se n'abusi.

Així, proposa que només es pugui concentrar en el primer any fins al 60% de la jornada (ara és del cent per cent), encara que es permetrà mantenir en alguns casos l'actual sistema, en el qual el treballador treballa a temps complet el primer any i en el segon no ho fa.

Es tractaria de casos d'activitats perilloses o que comprometin la seguretat de tercers i sempre que es pacti en el marc de la negociació col·lectiva.

D'altra banda, la proposta de Govern passa per no aplicar fins als 68 anys les clàusules de jubilació forçosa amb caràcter general, per millorar la taxa d'activitat de treballadors més grans.

"La jubilació forçosa afectarà el 2021 a més d'un milió de treballadors", ha evidenciat el ministre.