Durant el mes de febrer, les vendes a l'exterior de Catalunya van incrementar-se un 6,4% en termes interanuals, fins als 6.351,5 milions d'euros. La dada contrasta amb la caiguda del 10,6% registrada al gener i manté la tendència de finals de l'any passat, quan les exportacions va incrementar-se un 5,5% al novembre i un 6,5% al desembre.