Unió de Pagesos (UP) ha obtingut 7 representants a la Taula Agrària i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 3, amb els resultats definitius de les Eleccions Agràries 2021. Concretament UP ha obtingut el 55,82% dels vots (4.060), JARC el 29,16% (2.121), l'Asociació Agraria-Joves Agricultores (ASAJA) l'11,29% (821), i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) el 2,61% (190). També s'han registrat 82 vots en blanc. La Junta Electoral farà la proclamació definitiva dels resultats dilluns, un cop analitzat l'informe final de l'auditor. Les Eleccions Agràries determinen la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya en diferents òrgans col·legiats de l'administració. Les Eleccions Agràries 2021 han estat les primeres que s'han fet amb el vot 100% electrònic. La votació va tenir lloc el 25 i 26 de març. Amb els resultats definitius, UP obté 7 representants a la Taula Agrària i JARC, 3. ASAJA i UPA no aconsegueixen representativitat en no superar el 15% dels vots requerit.