Els accidents de treball mortal durant l'horari laboral van créixer el 21,54% durant el 2020 tot i el descens de l'activitat per la covid, segons l'informe de sinistralitat laboral que CCOO elabora anualment i que va publicar ahir. En total, es van produir 79 accidents mortals dins de la jornada, 14 més que el 2019. Les morts ´in itinere' sí que va disminuir tot i que menys que l'esperat amb 21 empleats que van perdre la vida anant o tornant de la feina, un 19% menys que el 2019. Segons CCOO, les dades demostren que el sistema de prevenció està «esgotat» i no protegeix els treballadors. L'informe assenyala que el 99,8% de les empreses catalanes no té una avaluació específica per a tots els riscos que implica la feina.

«Com pot ser que en aquesta pandèmia, quan s'ha aturat pràcticament tota l'activitat, quan molts sectors continuen sense treballar, quan moltíssima gent ha estat teletreballant, tinguem aquests índexs d'accidents mortals al país?», es va preguntar ahir Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya durant la roda de premsa de presentació de l'informe.

Tots els sectors han vist un increment de les morts a la feina durant el 2020 menys la construcció. L'increment més significatiu s'ha donat a la indústria, amb un creixement del 155% de la mortalitat dins l'horari de feina. Per territoris, l'augment de sinistralitat laboral mortal s'ha donat a totes les demarcacions menys a Girona, on s'ha mantingut igual que el 2019. Destaca l'increment del 83% a Tarragona, relacionat amb els accidents de químiques com Iqoxe.

Les dades desglossades mostren que la declaració d'accidents de treball lleus (-24%), greus (-18%) i les malalties professionals (-40%) sí que ha disminuït durant el 2020, però el sindicat ho atribueix a la «infranotificació sistemàtica» de «danys fàcilment ocultables» i no perquè no es produeixin en realitat. En aquest sentit, posa d'exemple que tot i que 14.000 sanitaris s'han contagiat de covid durant el 2020, només s'han declarat 1.500 accidents de treball pel virus, és a dir, un 10% dels casos. A més, el sindicat ha demanat que s'ampliï la declaració d'accident de treball per covid al personal de neteja o als zeladors que estan en contacte amb pacients.

D'altra banda, el sindicat explica que els riscos específics de les dones són «generalment ignorats», ja que les malalties professionals causades per agents biològics declarades han pujat un 37% en el cas dels homes i han caigut un 26% en el de les dones, tot i que elles eren majoria en feines essencials. Una altra mostra del lligam entre precarietat i sinistralitat, segons el sindicat, és que la incidència d'accidents de treball ha sigut més alta en la contractació temporal que en la indefinida i més elevada en el treball autònom que en l'assalariat.

Segons Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO, el sistema preventiu es troba «esgotat» i «no protegeix bé la salut i la vida dels treballadors» per culpa de les «deficiències estructurals» que permeten que existeixin «incompliments extensos en les pràctiques preventives diàries».

L'informe assenyala que només el 66,4% de les empreses catalanes tenen una avaluació de riscos adaptada a la seva situació, però només el 0,2% de les companyies tenen una avaluació específica pels riscos en seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials que implica la feina. Segons les mateixes dades, només el 25% de les empreses que reconeixen que s'ha produït una malaltia professional investiga per què s'ha produït. Tot i això, fins i tot les que reconeixen el problema recorren a un servei extern per fer-ho. En aquest sentit, l'estudi afirma que el 73% de les empreses catalanes recorren a un servei extern que dedica de mitjana 3,5 hores a l'any a serveis de prevenció a cada companyia.

«Els sistemes de prevenció s'han dedicat a fer negoci i no pot ser», diu Torre, que demana que sigui el sistema públic de salut qui determini si un accident s'ha produït a la feina i no les mútues. En aquest sentit, Torre celebra que el Congrés hagi tirat endavant un fons per compensar les víctimes de l'amiant i demana que es facin servir «tots els recursos per desmantellar les tones d'amiant que tenim a Catalunya».