Una característica d'un bon empresari és la planificació de com assolir els objectius del pla estratègic. La planificació consisteix a definir el camí per arribar al port de destí, tenint en compte el món exterior a l'empresa. I actualment, en aquest entorn, de ben segur que cal tenir en compte els efectes de la covid-19 a cada negoci en particular. Aquesta planificació del negoci és fonamental també a les empreses familiars.

Amb tots els canvis disruptius ocasionats per l'online, l'economia circular, la intel·ligència artificial, el canvi climàtic i la robòtica, entre d'altres, fer plans de negoci a més de tres anys vista ja era temerari. Amb la pandèmia, el termini s'ha reduït a tres setmanes per a moltes empreses. Certament, la planificació ha perdut pes a favor de l'estratègia.

El que ha perdut validesa és la planificació lineal i d'escenari únic. Estem en un escenari VICA (VUCA en anglès) «al quadrat», és a dir, doblement volàtil, incert, complex i ambigu. El que cal, per tant, és planificar diferents escenaris i els seus corresponents plans d'acció per assolir els objectius, fins i tot potser cal incloure diferents opcions segons quin sigui l'escenari. Incorporar les noves generacions en la planificació pot ser oportú, ja que potser coneixen el futur millor que la generació precedent.

És ben cert que el primer que cal planificar és el futur de l'empresa com a tal, perquè el substantiu és empresa i familiar n'és l'adjectiu. Si mor l'empresa, s'acaba l'empresa familiar, però no necessàriament la família empresària. Si aquesta té autèntic esperit emprenedor i voluntat de continuïtat, començarà un nou negoci. Continuar el negoci actual ha de ser una opció, no una obligació.

La pressió del dia a dia fa que, en molts casos, la planificació es limiti a la part empresarial, però també cal prestar atenció a la planificació de la família empresària com a tal. I aquesta és una planificació que s'ha de fer a llarg termini, pensant en la següent generació. Aquest fet pot portar a ajornar-la a calendes gregues, però no podem deixar cada dia per a demà la planificació d'objectius fonamentals per a la continuïtat com són la implicació i la formació dels continuadors i el relleu dels predecessors.

Planificar la implicació de la següent generació vol dir que coneguin i estimin el negoci. Conèixer i estimar es retroalimenten mútuament. No es pot estimar el que no es coneix i com més es coneix més s'estima. La llavor de la implicació es planta ja a la infància, per exemple, amb el que s'explica de l'empresa a la sobretaula. S'ha de vigilar de no transmetre, potser de forma inconscient, només problemes i neguits en relació amb l'empresa. Implicar tampoc vol dir eliminar la llibertat d'elecció. Els continuadors han de poder decidir conscient i lliurement la seva incorporació o no a l'empresa, bé sigui com a treballadors, directius, governadors o simples propietaris.

Planificar la formació de la següent generació vol dir capacitar-los en coneixements i habilitats per poder desenvolupar de forma professional el grau d'implicació que escullin. En tot cas, se'ls ha de formar com a propietaris responsables, perquè la resta, és a dir, el treball, direcció i govern, es poden subcontractar, però la propietat, no. I els propietaris d'una empresa familiar han de ser més professionals que els d'una cotitzada, perquè tenen més difícil la sortida i perquè acostumen a tenir una major concentració de patrimoni a l'empresa familiar. Un propietari responsable sap fer, en el moment i lloc adequats, les preguntes pertinents. Sap trobar opinió autoritzada pels temes que no domina i el poden afectar. Coneix els seus drets i deures, que en una empresa familiar són més alts que en una no familiar. No són socis xampinyó, és a dir, que no viuen a les fosques alimentats a base de dividends. La formació, com a persones i com a accionistes responsables, és una de les millors inversions que pot fer la família empresària.

Planificar el relleu vol dir moltes coses. El relleu de les persones als llocs de direcció i govern, que moltes vegades comença per fixar unes edats límit per evitar que als continuadors se'ls passi l'arròs, com a Carles d'Anglaterra. Vol dir també planificar la professionalització de l'empresa i dels òrgans de govern mercantils, executius i familiars.

No planificar és planificar el fracàs. En planificar també s'ha de preveure l'alternativa. Murphy existeix! Planificar no garanteix la felicitat, però augmenta la seva probabilitat.