El turisme aportarà al producte interior brut (PIB) de 2021 entre 66.435 i 77.273 milions d'euros, una xifra que «en el millor dels escenaris» suposa el 50% dels més de 154.000 milions d'euros de l'any 2019, segons un estudi elaborat per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) sobre la situació del turisme a Espanya. Aquestes xifres suposarien una «gradual normalització» de l'activitat del sector, ja que el 2020 aquesta va ser inferior als 54.000 milions d'euros. Així, en funció de l'evolució de la pandèmia i de l'aixecament de les restriccions a la mobilitat, el turisme aportarà a l'economia enguany un creixement d'entre un i dos punts de PIB.

Tots dos escenaris tenen en compte el mal comportament del turisme el primer trimestre, amb una pèrdua al PIB turístic del 80% respecte a 2019, conseqüència de la pandèmia i la mala climatologia. Per a la resta de l'any, en comparació amb 2019, l'escenari més advers augura una caiguda de l'aportació al PIB del 65% en el segon trimestre, del 50% en el tercer i del 40% en el quart. L'escenari més optimista preveu caigudes del 60% entre abril i juny, del 40% entre juliol i setembre i del 30% en els tres últims mesos de 2021. «No obstant això, fins i tot en el millor escenari, les xifres del sector encara estaran molt allunyades dels nivells de 2019, per la qual cosa continuaran sent molt necessàries mesures de suport per a empreses i treballadors d'aquest sector», adverteix l'estudi.