Un total de 45 de cada 100 euros de la quota de l'impost del patrimoni es recapten a Catalunya, segons les dades del ministeri d'Hisenda de l'exercici 2018, la declaració del qual es va presentar el 2019, les últimes disponibles. En total, Catalunya va registrar 77.397 declarants d'un total de 206.037 al conjunt de l'Estat, la qual cosa suposa al voltant d'un terç del total.

El de patrimoni és un dels tributs que el Govern central vol revisar en el projecte de reforma fiscal, per la qual cosa ha encomanat elaborar un llibre blanc a un grup de 17 experts. Aquest gravamen, que es va reinstaurar el 2011, després de l'anterior crisi per incrementar la recaptació i de manera provisional, ha vist com es prorrogava la seva vigència cada exercici a través dels Pressupostos Generals de l'Estat, ha estat molt qüestionat. De fet existeix en molt pocs països com Liechtenstein, Noruega o Suïssa i a la UE, només a França, on es va transformar en un gravamen per a habitatges amb un valor net superior als 1,3 milions d'euros.

Foment del Treball va intentar que els últims canvis introduïts pel Govern (que va convertir a través dels Pressupostos, el gravamen, cedit a les autonomies, en permanent i va pujar el tipus màxim del 2,5% al 3,5% a partir de bases liquidables a partir de 10.695.996,06 euros), fossin impugnats al TC pel Defensor del Poble, però aquest els va rebutjar.