La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 850.000 euros a Repsol per incomplir una sèrie de compromisos després de comprar de la Societat Catalana de Petrolis (Petrocat) l'any 2014. En un comunicat publicat aquest dilluns, la CNMC informa que, en el moment d'adquirir Petrocat, Repsol es va comprometre a aprovisionar-se de tercers operadors en una quantitat mínima acordada, amb l'objectiu d'evitar la concentració en el mercat de tercers proveïdors. Per altra banda, l'empresa també va acordar remetre a la CNMC un informe anual sobre el compliment d'aquests compromisos. Segons ha informat Competència, Repsol va incomplir els dos requeriments el 2015, l'any següent a la compra de Petrocat.

En concret, la CNMC va obligar Repsol a vendre's 23 gasolineres per no incrementar la seva xarxa a Catalunya. Alhora, va fixar que l'aprovisionament d'una part del combustible provingués de tercers operadors en les estacions gestionades per Petrocat. "El principal objectiu d'aquests compromisos era assegurar que operadors diferents de Repsol aprovisionessin un mínim de combustible a Petrocat; d'aquesta forma, hi hauria subministradors al mercat majorista que exercirien pressió competitiva sobre la refineria de Repsol a Tarragona y sobre el mercat de vendes directes a Catalunya", assenyala la CNMC.

No obstant això, l'organisme regulador apunta que va detectar "possibles incompliments", ja que l'aprovisionament mínim anual de combustible per part de tercers operadors a les estacions de Petrocat durant l'any 2015 havia estat inferior al volum mínim compromès. En paral·lel, Repsol va enviar amb gairebé vuit mesos de retard -i després d'un requeriment de la CNMC- l'informe on es facilitaven les dades sobre el volum de producte adquirit per Petrocat procedent d'operadors diferents de Repsol.

Segons Competència, l'incompliment d'aquests dos compromisos constitueix dues infraccions "molt greus". En aquest cas, dificultar l'entrada de tercers operadors a Petrocat comporta una sanció de 650.000 euros, mentre que el retard en la presentació de l'informe suposa una multa de 200.000 euros. A partir d'ara, i en un termini de dos mesos, Repsol pot interposar un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional contra la sanció.