L'import mitjà de les pensions a Catalunya a l'abril es va situar en 1.070,6 euros al mes, el 2,3% més respecte al 2020, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A Catalunya es van abonar gairebé 1,74 milions de pensions a l'abril, el 17,7% del total de l'Estat. Més de la meitat corresponen a jubilacions (65%), amb un import mitjà de 1.208,3 euros mensuals. Per altra banda, Catalunya va sumar 159.226 prestacions per incapacitat permanent, amb un import mitjà de 1.088,6 euros; 391.313 per viduïtat, amb 749 euros; 50.132 per orfandat, amb 412,9 euros, i 1.358 a favor de familiars, amb 658,9 euros. Catalunya continua sent la comunitat amb més pensions de tot l'Estat, però la xifra baixa el 0,19% en comparació del nombre de prestacions de l'abril del 2020. A l'Estat, el nombre de pensions contributives l'abril va ser de més de 9,8 milions, el 0,34% més en termes interanuals.