La Generalitat espera recaptar 212,3 milions d'euros als exercicis 2021 i 2022 amb l'impost d'emissions de CO2, que és previst que es comenci a aplicar al setembre. Es calcula que la mesura afectarà uns 2,3 milions de vehicles a tot Catalunya, la majoria dels quals haurà de pagar uns 20 euros l'any. Amb tot, l'import pot superar els cent euros en els casos dels vehicles més contaminants. Entre l'1 i el 15 de maig, els contribuents podran consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) si l'impost els afecta. El Govern assegura que la mesura no té finalitats recaptatòries, sinó que busca la reducció dels gasos d'efecte hivernacle i complir els objectius de l'Agenda 2030.

L'impost gravarà els turismes, motocicletes i furgonetes més contaminants, tot i que també hi haurà certes excepcions. Estaran exempts del tribut els vehicles amb matrícula històrica i els d'un mínim de 30 anys d'antiguitat que s'hagin deixat de fabricar i que tinguin un certificat validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

Per calcular l'import a pagar, es prendrà com a referència la unitat de grams per quilòmetre, dada que apareix a la fitxa tècnica del vehicle. Així, en el cas dels turismes i les motocicletes, els que registrin unes emissions inferiors a 120 grams/km estaran exempts del pagament de l'impost. Per a les furgonetes, el límit puja a 160 grams/km. Quant a la resta de vehicles, el tribut augmentarà a mesura que les emissions són majors. Així en el cas dels turismes, la quota per un cotxe que emeti entre 120 grams/km i 140 grams/km se situarà al voltant dels 8,8 euros anuals, i si se superen els 200 grams/km, la quota mitjana s'eleva als 96,1 euros anuals.