El Govern espanyol ha empitjorat set dècimes la seva previsió de dèficit per al 2021, que passa del 7,7% previst als pressupostos al 8,4%. En la presentació del Programa d'Estabilitat (2021-2024), la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va dir que la reducció del dèficit aquest any, malgrat l'empitjorament, serà «la segona més gran de la sèrie històrica», ja que es passarà del 10,1% del tancament del 2020 al 8,4%. La ministra preveu que el dèficit baixi fins al 5% el 2021, el 4% el 2023 i el 3,2% el 2024. Quant a les comunitats autònomes, Montero va dir que estima que tanquin l'any amb un dèficit del 0,7%, per sota del llindar fixat com a referència, de l'1,1%. Segons la ministra, la previsió de les comunitats autònomes es deu al fet que l'any passat el seu dèficit va ser del 0,2%, molt menor del 0,6% estimat.

Pel que fa al deute, la previsió del Govern espanyol és que Espanya tanqui l'any amb un endeutament del 119,5% aquest any, per sota del 120% del 2020. L'objectiu és que baixi al 115,1% el 2022 i arribi al 112,1% el 2024. L'atur, segons les previsions de Montero, serà el 2021 del 15,2%, mentre que el PIB es moderarà a un creixement del 6,5% aquest any i del 7% el vinent. La previsió d'augment de l'economia per al 2023 és del 3,5% i per al 2024 és del 2,1%.

La ministra d'Hisenda va subratllar que aquestes previsions no incorporen les reformes compromeses amb Brussel·les, sinó un «escenari inercial», on sí que es preveu la prolongació dels ERTO per al 2021. «S'estima que totes les reformes estan dirigides a estimular el creixement econòmic i provocar la sostenibilitat dels diferents sistemes», va assegurar Montero. En qualsevol cas, va afirmar que les projeccions del dèficit incloses al Programa d'Estabilitat són «coherents» amb el quadre macroeconòmic presentat pel Govern espanyol, amb una previsió de creixement del PIB del 6,5% per aquest any.

El dèficit públic va tancar el 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% incloent-hi les pèrdues de Sareb, per sota de les previsions de l'11,3% del Govern espanyol. Per al 2021, Hisenda preveu tancar l'any amb un dèficit del 8,4%. L'administració estatal assolirà un dèficit del 6,3% el 2021, una reducció respecte al 7,5% registrat el 2020. Les comunitats autònomes tancaran amb un 0,7%, inferior al llindar fixat com a referència de l'1,1%.

Hisenda preveu que les corporacions locals tanquin el 2021 en equilibri pressupostari. El dèficit previst per a la Seguretat Social és de l'1,5%, un «descens significatiu» respecte al 2,6% de 2020.