El Banc d'Espanya va confirmar ahir que l'Euríbor, l'índex al qual es troben referenciades la majoria d'hipoteques espanyoles, va sumar a l'abril el tercer mes consecutiu d'ascensos, en tancar en el -0,484%, davant del -0,487% del març. Després d'una ratxa de vuit mesos seguits de descensos (amb sis mínims històrics consecutius), l'Euríbor a un any va repuntar al febrer, també va pujar al març i ha tornat a avançar a l'abril, que ha tancat en -0,484%. Això suposa que les hipoteques de 120.000 euros a 20 anys amb un diferencial d'Euríbor +1% que s'hagin de revisar s'abaratiran en 237,12 euros a la quota anual respecte al mateix mes del 2020, és a dir, 19,76 euros al mes. El Banc d'Espanya ha eliminat el Míbor de la relació de tipus d'interès oficials, encara que el manté per a les operacions anteriors a l'1 de gener del 2000. A l'abril es va situar en -0,484%. Quant als nous tipus d'interès oficials que ara es publiquen, l'Euríbor a una setmana es va situar en -0,564%, a un mes en -0,555%, a tres en -0,538% i a sis en -0,516%.

A més, el Banc Central Europeu, com a administrador de l'Euro short-term rate (€STR), està acabant d'elaborar un índex a diferents terminis basat en l'€STR, que preveu publicar. Aquest índex és el que adquirirà la consideració de tipus d'interès oficial basat en l'€STR quan el BCE finalitzi els treballs en marxa i comenci la seva difusió, i serà publicat també pel Banc d'Espanya.