El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret que estén algunes mesures econòmiques de protecció social aprovades durant la pandèmia més enllà de l'estat d'alarma, que acaba diumenge, 9 de maig. Aquestes mesures ara s'estendran tres mesos més, fins al 9 d'agost. Entre aquestes, hi ha les del lloguer d'habitatge (moratòria en el pagament i la suspensió dels desnonaments) per a col·lectius vulnerables i les iniciatives per a combatre la pobresa energètica.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va anunciar fa tres setmanes l'ampliació en tres mesos tant de la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables que viuen de lloguer com de la possibilitat que aquestes llars obtinguin un ajornament o condonació en el pagament i una extensió del termini de venciment del contracte d'arrendament. Les mesures van ser aprovades al març de l'any passat després de l'esclat de la pandèmia i s'han prorrogat i ampliat diversos cops, però estava previst que vencessin el 9 de maig amb el final de l'estat d'alarma.

El Ministeri de Transports va precisar que la moratòria dels desnonaments de llars vulnerables en lloguer podrà incloure les famílies que no tinguin contracte quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat. En aquests casos, el jutge podrà decidir suspendre el desnonament quan els propietaris siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges i després de sol·licitar informe als serveis socials per valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures per donar-hi resposta.

Com ja es va regular fa mesos, aquesta mesura no es podrà aplicar quan l'habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari o l'hagi cedit a una persona física o jurídica per a la mateixa finalitat, quan l'entrada a l'immoble s'hagi produït amb intimidació o violència, quan existeixin indicis que l'habitatge s'estigui utilitzant per a activitats il·lícites, quan es tracti d'immobles destinats a habitatge social i ja s'haguessin assignat, o quan l'entrada es produeixi amb posterioritat a l'entrada en vigor de la norma.

El Govern, paral·lelament, ha estès el termini perquè els arrendadors afectats per la suspensió dels desnonaments puguin sol·licitar una compensació. Era d'un mes des de la finalització de l'estat d'alarma, però ara començarà a comptar des de la finalització dels tres mesos de pròrroga de la mesura, amb el que podran presentar aquesta sol·licitud fins al 9 de setembre