L'espanyol mitjà ha de dedicar el 41% del seu sou brut al pagament del lloguer de la seva vivenda el 2020, és a dir, el mateix que el 2019 (41%), segons l'estudi «Relació de salaris i vivenda de lloguer el 2020» basat en els preus mitjans de la vivenda de lloguer de l'Índex Immobiliari Fotocasa i les dades dels sous mitjans de les ofertes d'ocupació de la plataforma InfoJobs.

No obstant, hi ha comunitats en què el percentatge destinat és molt més gran, malgrat que el sou també és més alt. Els residents de Catalunya i Madrid van destinar més del 50% dels seus ingressos íntegres al pagament del lloguer de les seves vivendes el 2020, segons l'estudi d'InfoJobs i Fotocasa.

Si analitzem al detall Catalunya, veiem que el preu de la vivenda de lloguer va tancar el 2020 amb un descens anual de tot just un -1% i va situar el preu del mes de desembre en 14,00 euros/m2 al mes. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà a Catalunya registrat per InfoJobs, que el 2020 era de 25.252 euros (2.104 euros bruts mensuals si el dividim en 12 pagues); els catalans haurien de destinar el 53% del seu sou brut al pagament del lloguer.

Veient les dades en conjunt, l'ordre de les comunitats autònomes que dediquen més diners dels seus sous a pagar el lloguer d'una vivenda de 80 m quadrats és: Catalunya (el 53% del sou brut), Madrid (50%), el País Basc (49%), les Balears (44%), Cantàbria (39%), Navarra (37%), les Canàries (36%), l'Aragó (35%), Andalusia (34%), el País Valencià (33%), Astúries (32%), Galícia (31%), Castella i Lleó (30%), La Rioja (29%), Regió de Múrcia (28%), Castella-la Manxa (25%) i Extremadura (22%).

Malgrat els alts percentatges, en l'any de la pandèmia, set de les 17 comunitats autònomes l'han reduït. A més, en dues el sou ha descendit més del -5% respecte a l'any anterior. Les Canàries és la comunitat en la qual més s'ha reduït el percentatge del sou brut destinat al pagament del lloguer, ha passat del 43% (2019) al 36% (2020). La resta de les comunitats amb descens són: Les Balears (del 50% el 2019 al 44% el 2020), Madrid (del 56% el 2019 al 50% el 2020), Catalunya (del 56% el 2019 al 53% el 2020), el País Basc (del 51% el 2019 al 49% el 2020), Andalusia (del 35% el 2019 al 34% el 2020) i el País Valencià (del 34% el 2019 al 33% el 2020).

El 2020, el preu de la vivenda de lloguer a Espanya va tancar amb un increment anual del 4,6% i va situar el preu al desembre en 10,65 euros/m al mes. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà d'Espanya registrat per InfoJobs, que el 2020 era de 25.173 euros (2.098 euros bruts mensuals si el dividim en 12 pagues); els espanyols haurien de dedicar un 41% del sou íntegre al pagament d'una vivenda de 80 metres quadrats de lloguer.

«En un any l'esforç econòmic dels espanyols per al pagament del lloguer s'ha mantingut gairebé estable respecte al 2019, tot i que encara estem lluny del llindar recomanat per destinar cada mes al pagament del lloguer (entre el 30 i el 35% del salari), el gran percentatge que es destina de mitjana al pagament del lloguer és un reflex del gran increment que ha patit el preu del lloguer aquests últims anys», explica María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.

No obstant, el 2021 s'està veient com el preu del lloguer ha començat a descendir de forma considerable, especialment a grans ciutats com Madrid o Barcelona, i «això pot possibilitar que en poc temps puguem tornar a xifres anteriors al 2018, quan es destinava de mitjana entre el 28% i el 34% de mitjana al pagament del lloguer», afegeix.

Per la seva banda, Mónica Pérez, directora de comunicació d'InfoJobs afegeix: «el 2020 el salari brut mitjà de les vacants a la plataforma ha crescut un 4,9% respecte al 2019, i s'ha situat en els 25.173 euros. A això s'ha d'afegir, a més, el fet que el salari mínim interprofessional ha tornat a incrementar-se, i ha passat dels 900 als 950 euros, fet que suposa una pujada del poder adquisitiu del 5,5%».

Per províncies

Segons el salari mitjà dels espanyols i el valor del metre quadrat de les vivendes de lloguer el 2020, els residents del 54% de les províncies destinen menys del 30% del seu sou brut el pagament d'una vivenda de lloguer de 80 metres quadrats. Per la seva banda, els residents de les províncies de Barcelona, Guipúscoa i Madrid són els que destinen més del 50% dels seus sous al lloguer.

Si analitzem al detall Barcelona, la segona província amb el metre quadrat més car d'Espanya, veiem que el preu de la vivenda de lloguer va tancar el 2020 amb un descens anual del -6% i va situar el preu del mes de desembre en 14,79 euros/m al mes. Això suposa que, tenint en compte el salari brut mitjà a Barcelona registrat per InfoJobs, que el 2020 era de 25.607 euros (2.134 euros bruts mensuals si el dividim en 12 pagues); els barcelonins haurien de destinar el 55% del seu sou a pagar la seva vivenda de lloguer.

L'ordre de les 10 províncies que dediquen més sou al pagament del lloguer per una vivenda de 80 m quadrats és: Barcelona (el 55% sou brut), Guipúscoa (54%), Madrid (50%), Biscaia (46%), les illes Balears (44%), Araba - Àlaba (42%), Las Palmas (39%), Girona (39%), Sevilla (39%) i Cantàbria (39%).

D'altra banda, els residents de les províncies que destinen menys sou brut al pagament de la vivenda de lloguer són: Ciudad Real (20%), Càceres (21%), Jaén (22%), Badajoz (23%), Conca (24%), Zamora (25%), Ourense (25%), Lleó (25%), Àvila (26%) i Albacete (26%).