Sembla que va ser ahir quan 193 països van firmar l'Agenda 2030 i es van comprometre a treballar per arribar als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Tan sols queden 9 anys per arribar a la data fixada, però cada vegada són més les empreses, governs i persones compromeses per no deixar ningú enrere.

Un pas endavant

Els ODS persegueixen assolir la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Arribar al 2030 amb els deures fets és responsabilitat de tots, per això moltes empreses del sector privat han incorporat en la seva estratègia objectius concrets per fer un pas endavant en la consecució dels ODS.

A la recerca d'aquest objectiu comú i en el seu compromís amb la creació de valor compartit, l'empresa de supermercats físics i de venda 'online' Mercadona és signant del Pacte Mundial des del 2011, una iniciativa de l'ONU que promou els ODS. L'empresa és conscient de la seva capacitat per contribuir al desenvolupament social dels entorns en els quals té presència. En aquest sentit, tenint en compte el seu model de negoci sostenible i responsable, treballa per donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en els quals més influeix la seva activitat.

Compromís amb els ODS

Directament relacionat amb les persones, Mercadona està compromesa amb l'ODS1: Final de la pobresa i l'ODS2: Fam zero, recolzant iniciatives i associacions que tenen com a finalitat millorar la situació dels més desfavorits fent donacions diàries a més de 60 bancs d'aliments, 290 menjadors socials i altres entitats benèfiques. Durant el 2020 la companyia va donar un total de 17.000 tones de productes de primera necessitat, superant en un 86% les realitzades el 2019.

En relació amb l'ODS3: Salut i benestar, tant Mercadona com els proveïdors amb els quals treballen estan alineats en el seu objectiu d'oferir sempre la màxima seguretat alimentària a través de productes frescos i saludables. És per això que la companyia compta amb un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària i amb protocols d'actuació i mesures adoptades davant la pandèmia de la Covid-19.

L'ODS4: Educació de qualitat persegueix garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Remant en la mateixa direcció que aquest objectiu, Mercadona potencia les habilitats i coneixements de la plantilla i aposta per una formació contínua. El resultat es troba reflectit en les dades: el 2020, 900 persones van ser promocionades i es va invertir 75 milions d'euros en plans de formació.

Cal assenyalar que el 62% de la plantilla són dones i 1.955 són directives, és a dir, un 45%. En aquestes dades trobem reflectits l'ODS5: Igualtat de gènere, i l'ODS10: Reducció de les desigualtats. Mercadona es regeix pel principi d'equitat, per la qual cosa a la seva plantilla, a mateixes responsabilitats, mateix sou. A més, ofereix les mateixes oportunitats de promoció interna a tots els seus empleats.

Finalment, cal destacar que la companyia també està compromesa amb l'ODS8: Treball decent i creixement econòmic. L'empresa ofereix ocupació estable i de qualitat amb una remuneració per sobre del sector, tenint en compte que el sou d'entrada brut a Mercadona és aproximadament un 20% superior al Salari Mínim Interprofessional i, als 5 anys, un 70% superior. A més, el 2020 va repartir entre tots els seus treballadors 409 milions d'euros en concepte de primes per objectius i al compromís demostrat durant la pandèmia.